فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:ما هیچ مسئولیت قانونی

فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:ما هیچ مسئولیت قانونی

تمام فایل های که در سایت قرار داده می شود به صورت بازاریابی می باشد و ما هیچ مسئولیتی نسبت به محتوای آن قبول نمی کنیم.
با تشکر

طبقه بندی موضوعی


مقاله تبدیل سیستم دستی به سیستم نرم افزار حسابداری 53ص

مقاله تبدیل سیستم دستی به سیستم نرم افزار حسابداری 53ص

 

فهـرست مطـالب

فصل اول: (کلیات تحقیق) 1

مقدمه 2

بیان مساله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

روش تحقیق 4

استفاده کنندگان از تحقیق 4

 

فصل دوم: (ادبیات تحقیق) 5

تاریخچه حسابداری 6

سرمایه داری تجاری و رنسانس 8

انقلاب صنعتی وپیشرفت حسابداری 11

تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران12

۱- سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام 12

۲- سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه 13

3- سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت 13

۴- سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل14

۵- سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون 15

سیستم اطلاعاتی یکپارچه 17

سیر تاریخی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران 18

نارسائیها و دشواریهای سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه 19

الف) طراح و عرضه کنندگان سیستم 20

ب) مشتری (کاربران و مدیران) 23

ج) دولت و نهادهای حرفه ای 26

 

فصل سوم: (شرح عملیات) 28

بخش های تشکیل دهنده سیستم حسابداری 29

1. ورود داده‌ها29

2. پردازش داده‌ها 29

3. ستادها 29

دسته بندی سیستمهای حسابداری30

عملیات حسابداری در سیستم حسابداری دستی 31

دفاتر ثبت حسابداری 33

سیستم حسابداری کامپیوتری 35

مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری: 36

شناسایی سیستم حسابداری 38

فرایند ایجاد سیستم و تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه 40

روشهای بکارگیری سیستم پیشرفته حسابداری 41

مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری 42

الف) طراحی سیستم حسابداری 42

1. طراحی گردش عملیات سیستم حسابداری 42

2. تعیین نیازهای ورودی و خروجی سیستم 43

3. طراحی مکانیزم کنترل سیستم حسابداری 43

  1. تدوین سیستم حسابداری 44

ب) اجرای سیستم حسابداری 44

ج) وارسی سیستم حسابداری 45

د) نگهداری سیستم حسابداری 45

افقهای تازه در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 46

معیارها و تجربه شرکتها در انتخاب نرم افزارحسابداری 48

 

فصل چهارم: ( نتیجه گیری - پیشنهادات)50

نتیجه گیری 51

منابع 53

 

مقدمه

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد.

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت. پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

بیان مساله

امروزه، سازمانها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیتهای به مراتب پیچیده‌تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحرانهای روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع «یک تصمیم برای یک عمر» به وضع «یک تصمیم برای یک روز» بعضاً تغییر موضع داده است. به جرأت می‌توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی،‌پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده‌تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می‌کند، مواجه بوده اند.

اگر چه پیچیدگی شرایط، اهمیت دسترسی به اطلاعات و افزونتر شدن نقش اطلاعات در تصمیم گیریها را مضاعف کرده است، با این همه مدیران امروز نسبت به نسل پیش از خود شانس بیشتری برای دسترسی سریعتر، مطمئن تر و حتی گاه بسیار ارزانتر از گذشته به اطلاعات دارند. علت این امر رشد بسیار سریع تکنولوژی داده پردازی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. طی این سالها چهره محیط های کاری نیز تغییر یافته و خودکار سازی بسیاری از فرآیندهای اداری با آنچه اصطلاحاً اتوماسیون اداری خوانده می‌شود در نحوه گردآوری، فرآوری، انتشار و مبادله اطلاعات تحولات اساسی پدید آورده است.

تصمیماتی که در واحدهای اقتصادی بوسیله مدیریت گرفته می شود، در صورتی باعث رشد و توسعه و راهبری صحیح آن واحد خواهد شد که اطلاعات مربوط و فهم پذیر در دسترس مدیریت قرار گیرد. نتایج بدست آمده از سیستم اطلاعات حسابداری مبتنی بر کامپیوتر و تجهیزات الکترونیک که در آن اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی طبقه بندی و تلخیص می شود از مهمترین اطلاعات موثر بر تصمیم های مدیریت محسوب می شود. با توجه به اینکه دسترسی داشتن به مفیدترین و مربوط ترین اطلاعات موجبات بقای واحدهای اقتصادی را فراهم می آورد و این موضوع اهمیت مساله را بیش از پیش نمایان می سازد.

 


اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت این انتخاب برای مدیران و کاربران و طراحان سیستم خصوصا در سال های اخیر برای اینکه توانسته باشیم در جهت کمک به تصمیم گیرندگان برای انتخاب سیستم مکانیزه حسابداری، گامی برداریم و کمکی به پیشرفت و توسعه کشور کرده باشیم تا این موضوع را مورد تحقیق قرار دهیم و عوامل موثر بر انجام تبدیل یک سیستم دستی حسابداری به مکانیزه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

روش تحقیق

در این تحقیق از روش های توصیفی استفاده شده که کتابخانه ای (از نظر روش گردآوری اطلاع ها)می باشد. . تحقیق توصیفی به مجموعه روش هایی اطلاق می شود که هدف آنها توصیف شرایط پدیده های مورد بررسی است.روش کتابخانه ای به طور عمومی برای مطالعه سوابق موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظراتی که راجع به موضوع وجود داشته و نیز فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای مطالعه موضوع انتخاب شده
می باشد.

روش گردآوری اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به صورت زیر انجام می پذیرد:

ü مطالعات و بررسی های کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز از کتابخانه ها وسایر مراکز علمی و دانشگاهی از طریق کتاب ها، پایان نامه ها و سایر نشریه های مرتبط (فارسی و لاتین) و نیز از شبکه جهانی وب (اینترنت) جمع آوری می گردد.

 

استفاده کنندگان از تحقیق

نتایج بدست آمده از این پروژه می تواند برای مدیران رده های مختلف سازمان ها، کاربران سیستم های حسابداری شرکت های طراح و مشاور در زمینه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی حسابداری، انجمن های حرفه ای، موسسات تحقیقاتی حسابداری، اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

پرداخت هزینه و دانلود
مبلغ قابل پرداخت:7.999تومان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی