فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:تمام فایل های سایت بازاریابی میباشد.باتشکر

فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:تمام فایل های سایت بازاریابی میباشد.باتشکر

تمام فایل های که در سایت قرار داده می شود به صورت بازاریابی می باشد و ما هیچ مسئولیتی نسبت به محتوای آن قبول نمی کنیم.
لطفا اگر فایلی بدون اجازه شما توسط افرادی منتشر شده اطلاع دهید تا بلافاصله فایل حذف شود.
شماره تلگرامی:09155632197
با تشکر
طبقه بندی موضوعی


بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 2
سئوالات تحقیق 3
فرضیه های تحقیق 3
اهداف و کاربردها 4
روش تحقیق 5
معرفی پلان 5
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی 6
فصل اول : پلیس 7
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس 8
گفتار اول : مفهوم پلیس 8
الف) مفهوم پلیس در لغت 8
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح 9
گفتار دوم : انواع پلیس 10
الف) پلیس اداری و پلیس قضایی 10
ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی 13
مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران 16
گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام 17
گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه 17
گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی 20
گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 28
مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس 30
گفتار اول: استقرار نظم و امنیت 30
گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی 32
گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی 33
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی 33
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی 110 33
گفتار دوم: پلیس زن 36
گفتار سوم: پلیس پیشگیری 37
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا 38
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی 39
فصل دوم : حقوق شهروندی 41
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه 43
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت 44
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر 47
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی 52
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام 53
الف ) قرآن 55
1- حق حیات 55
2- آزادی 57
3- عدالت و برابری 59
4- کرامت ذاتی انسان 62
ب) نهج البلاغه 63
1- آزادی 64
2- عدالت و برابری 65
3- حقوق متقابل مردم و حاکمان 68
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی 71
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران 71
1- حقوق شهروندی در قانون اساسی 71
2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 73
3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی 77
4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری 79
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل 81
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 82
2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی 84
3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 85
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری 88
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم 89
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری 89
گفتار اول: مفهوم پیشگیری 89
گفتار دوم: انواع پیشگیری 91
الف) پیشگیری کیفری 91
ب ) پیشگیری غیر کیفری 92
1- پیشگیری اجتماعی 93
2- پیشگیری وضعی 93
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران 96
گفتار اول: قانون اساسی 96
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370 97
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339 98
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369 98
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368 99
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم 100
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه 100
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی 102
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی 104
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی 106
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم 106
گفتار اول: الزامات سلبی 107
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص 107
1- بازرسی منازل 108
2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری 109
3- بازرسی اتومبیل ها 111
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص 112
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه 113
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص 114
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی 116
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا 117
گفتار دوم: الزامات ایجابی 118
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم 118
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی 119
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری 120
د ) تفهیم اتهام 122
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم 123
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده 124
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته 125
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات 126
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی 126
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی 126
ب) عدم طرح سوالات تلقینی 127
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده 128
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج 129
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز 130
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم 130
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر 130
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه 131
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی 132
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم 132
گفتار دوم: الزامات ایجابی 134
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب 134
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام 135
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل 135
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی 136
هـ ) تسریع در بازجویی 137
و ) حفظ اسرار حرفه ای 137
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی 138
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان 139
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین 139
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی 139
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع 140
گفتار اول: الزامات سلبی 141
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده 141
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده 142
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده 142
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت 143
گفتار دوم: الزامات ایجابی 144
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی 144
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی 145
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 147
منابع و ماخذ 152

 

مبلغ قابل پرداخت:14.000تومان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی